Přihlášení

Evidence dlužníků

Při řešení problémů s dlužníky v domě úzce spolupracujeme s výborem společenství a poskytujeme jim odborné poradenství,aby se tento problém minimalizoval.

  • zpracování měsíčních přehledů a evidence dlužníků
  • zasílání upomínek dle požadavku klienta
  • výpočet penále dle požadavku klienta
  • základní poradenství související s vymáháním dlužných částek
  • uzavírání splátkových kalendářů
  • vypracování dohody o splátkách, uznání dluhu
  • zpracování podkladů pro žaloby pro právního zástupce