Přihlášení

Internetový přístup

Jedná se o pohodlné a bezpečné řešení, které neslouží jenom pro komunikaci se správcem nemovitosti,ale nabízí možnost komplexního řešení chodu společenství a daného domu. Aplikace je velice jednoduchá a umožňuje využívat pouze to co potřebujete.

 

Veřejná část:

Internetová stránka, která slouží jako vstup do zabezpečené části,ale lze na ní umístit základní informace o společenství a tím zaroveň splnit zákonnou povinnost např. u bytových družstev - např. www.bytos.cz/svj69louny.

 

Po přihlášení:

Po zadání přístupových údajů získáte možnost pracovat s mnoha funkcemi a dokumenty společenství. Jednoduše lze nastavit oprávnění pro jednotlivé osoby co mohou a nemohou vidět, s čím mohou pracovat,atd v jednotlivých sekcích - např. viz níže:

 

Dokumenty

Schůze (zápisy, jednání, prezenční listina, atd)
Dokumenty společenství (stanovy, výpis z OR, katastr, domovní řád, atd)
Smlouvy dodavatelé energií a služeb(ČEZ, RWE, SčVK, výtah, odpad,atd)
Smlouvy ostatní (přefakturace, dohoda o provedební práce, pronájem reklamy,atd)
Formuláře a tiskopisy (změna výboru, předání bytu, změna osob,atd)
Kniha pošty (naskenovaná došlá a odeslaná pošta)
Fotogalerie (závad, poruch, pojistných událostí,atd)

 

Ekonomika

Uzávěrka roční (účetní, vyúčtování služeb,atd)
Uzávěrky měsíční (účetnictví, dlužníci, pokladna,atd)
Výpočtový (evidenční) list nájemce nebo vlastníka

 

Technický přehled

Revize a kontroly
Odečty měřidel
Pasporty domů

 

Kalendář povinností

Upozorní na konání schůzí a shromáždění, ale též na další důležité termíny, týkající se zájmů vlastníků, případně všech obyvatel domu (odečty vody a tepla), hlídá datum revizi, kontrol a dalších termínů v chodu domu (daň z nemovitosti, atd)

 

Nástěnka

Umožní snadnou komunikaci mezi správcem, výborem a obyvateli domu.

 

Časté dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se chodu domu
Zajímavé odkazy na internetové stránky zabývající se problematikou nemovitosti.

 

Kontakty

Vlastníci, včetně adresy bydlište pro zasílání písemností, telefonu a e-mailu
Vedení domu - výbor, kontrolní komise, domovník
Správce nemovitosti ( zákaznický servis, kontaktní/zodpovědnou osobu, vedení firmy)
Řemeslníci,včetně jejich hodnocení
Ostatní dodavatele (ČEZ, RWE, Marius Pedersen, atd)

 

VÝHODY:

Jednoduchý

Pohodlný

Úsporný

Efektivní

Bezproblémový

Bezpečný

více ...