Přihlášení

Kompletní služby ve správě nemovitostí

Jsme přesvědčeni, že nabídka kompletních služeb ve správě nemovitostí je správnou cestou. To nám potvrzuje vzrůstající zájem klientů, kteří chtějí mít jednoho prověřeného partnera, který zajišťuje a garantuje kvalitu dalších služeb.

Objednání níže uvedených služeb je možné i pokud nejste našimi klienty. Rádi pro Vás službu zajistíme. Cena bude bez cenového zvýhodnění až 25%, které nabízíme stálým zákazníkům.

 

Převody bytů do osobního vlastnictví

Kompletní servis při převodu domu v podílovém spoluvlastnictví na SVJ podle NOZ. Obstaráme veškeré potřebné dokumenty i související služby:

 • zaměříme podlahové plochy bytů a zkompletujeme
 • zaměříme sklepní místnosti, sklepní kóje
 • zpracujeme půdorysy jednotlivých podlaží s uvedením společných prostor
 • vypracujeme „Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví“ a podáme návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • zajistíme ověření podpisů na Prohlášení
 • udělíme vklad do katastru nemovitostí
 • zpracujeme a projednáme návrh stanov
 • vypracujeme a doručíme vlastníkům pozvánky na shromáždění
 • zajistíme přítomnost notáře na prvním shromáždění SVJ
 • provedeme zápis SVJ do Obchodního rejstříku

 

Zajištění energetického auditu

Nabízíme komplexní službu pro zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy a energetického auditu.

 • schůzka s prohlídkou budovy
 • předání nutné dokumentace
 • zpracování auditu dle zákona
 • seznámení s výsledky
 • vrácení zapůjčené dokumentace
 • předání energetického auditu

 

Změna stanov SVJ dle nového občanského zákoníku

Na základě NOZ s platností od 1.1.2014 zajistíme úpravy stanov SVJ

 • navrhneme postup, jak stanovy změnit
 • změníme stanovy
 • seznámíme vlastníky se stanovami
 • vypracujeme a doručíme vlastníkům pozvánky na shromáždění
 • zajistíme přítomnost zástupce Bytosu na shromáždění
 • zajistíme notáře
 • dořešíme případné změny a připomínky
 • vložíme schválené stanovy do sbírky listin (do obchod. rejstříku)

 

Úklid

Nabízíme jak kompletní pravidelnou péči tak jednorázové úklidy.

 • úklid vnitřních společných prostor domu
 • úklid venkovních chodníků a komunikací
 • generální úklid

 

Zahradnické práce

Provádění údržby zelených ploch. Zajišťujeme spolupráci se zahradním architektem.

 • obnova záhonů
 • výsadba květin
 • pletí
 • sekání a úklid trávy
 • sestřih keřů a růží
 • ošetření stromů
 • hnojení, zálivka
 • postřik proti plevelům a škůdcům
 • hrabání a úklid listí
 • dodávka keřů a rostlin

 

Doplňující dokumenty

Zpracujeme pro Vás níže uvedené dokumenty, které usnadní fungování domu.

 • domovní řád
 • garážový řád
 • požární řád
 • pravidla pro rozúčtování služeb
 • pravidla pro stanovení záloh

 

Rádi Vám poskytneme více informací, případně zašleme nabídku, kontaktujte prosím Zákaznický servis