Přihlášení

Mzdová agenda

Vedení personální a mzdové agendy poskytujeme všem klientům, kterým zajišťujeme správu nemovitostí pro všechny druhy pracovních poměrů, tj. hlavní a vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce.

  • zpracování mezd statutárních a revizních orgánů ( tzn. odměny představenstvu družstva, výboru popř. pověřenému vlastníkovi společenství vlastníků a kontrolní komisi)
  • příprava výplatních pásek a převodního příkazu pro banku
  • vedení mzdových listů a archivace kompletních složek
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
  • zpracování měsíčních hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • zpracování statistických hlášení pro Český statistický úřad
  • přihlášky a odhlášky
  • vyúčtování daně vybírané srážkou a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • personální poradenství
  • komunikace se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, zabezpečení kontrol na finančním úřadě a ostatních institucích