Přihlášení

Opravy a údržba nemovitostí

Nabízíme komplexní služby s kvalitním a prověřeným dodavatelským zázemím. Dodavatelé vždy fakturují přímo Vám. My požadované služby pouze zrostředkujeme s tím, že máte možnost dodavatele hodnotit a na základě těchto recenzí je využívat. V případě, že máte své osvědčené dodavatele budeme spolupracovat s nimi.

 • Zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby
 • Řešení a odstraňování poruch a havárií
 • Vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob
 • Zajištění domovnické činnosti - kontrola funkčnosti a drobná údržba
 • Zajištění smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
 • Provádění stavebních prohlídek objektů, zabezpečení zajištění odborných posudků
 • Organizace výběrových řízení při větších opravách domu a investičních akcích
 • Zajištění údržby souvisejících pozemků
 • Zajištění technického dozoru investora na prováděných opravách a údržbě nemovitostí
 • Inženýrská činnost při zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby
 • Stavebně technické poradenství, včetně zpracování podkladů pro dotace
 • Projektové práce, pasportizace, zaměřování a dokumentace skutečného stavu