Přihlášení

Podpora výboru SVJ

Členové výboru, popř pověření vlastníci jsou pro nás skutečnými partnery, kterým se snažíme jejich práci usnadnit a zjednodušit. Přijímáme odpovědnost za naši práci a domlouváme jasná pravidla spolupráce, aby vše bylo přehledné, efektivní a snadno kontrolovatelné.

  • Návrh řešení problémů a naše podpora při jejich prosazování - více ...
  • Komunikace s 3 stranou (úřady, státní správa, dodavatelé,atd)
  • Účast na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
  • Zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD
  • Zpracování statistických výkazů a dalších dokumentů vyžadovaných státní správou
  • Poradenství pro členy výboru či kontrolní komise v souvislosti s výkonem funkce