Přihlášení

Předpis záloh na služby

Aktivně spolupracujeme při určování záloh na služby dodavatelům. Navrhujeme jejich zvýšení či snížení tak,abychom zamezili vzniku významnějších nedoplatků v ročním vyúčtování služeb.

  • Zpracování písemných pravidel pro stanovení záloh
  • Vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek
  • Vyhotovení předpisu záloh a vystavení výpočtových listů
  • Úprava záloh na služby při změně při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
  • Kontrola úhrad zálohových plateb, popř. upomínání pohledávky
  • Rozúčtování záloh na služby
  • 1x ročně vyúčtování zálohových plateb za poskytované služby
  • Obsluha SIPO - předávání změn předpisu České poště