Přihlášení

Realizace plateb

Pro naše klienty zajišťujeme pohodlnou, rychlou a bezpečnou realizaci plateb. Zodpovídáme za sledování splatnosti závazků a jejich včasné uhrazení.

  • realizace příkazů k úhradě, příkazů k inkasu, trvalých příkazů k úhradě
  • platby do schváleného limitu
  • tištěné bankovní příkazy, včetně distribuce do bank
  • SIPO, inkaso, hotovost

 

Nejvíce klientů využívá spolupráci s využitím internetového bankovnictví:

  • vysoce zabezpečený přístup přes speciální čipovou karta s elektronickým podpisem
  • elektronický podpis lze využít pro další komunikaci se státní správou
  • výrazná časová úspora a pohodlí není nutno chodit k nám ani do banky
  • finanční zvýhodnění elektronického platebního styku
  • u aktivního přístupu realizace plateb s nastaveným limitem, popř po schválení klientem
  • u pasívního přístupu pouze zadání plateb do bankovního softwaru pro autorizaci klientem