Přihlášení

Revize a kontroly

Disponujeme vlastním softwarem pro evidenci revizí a kontrol, který nám hlídá různé intervaly různých revizí tak,aby se zabránilo vzniku škod, popř klient nebyl vystaven postihu.

  • Dodržování všech platných zákonů a vyhlášek
  • Sledování doby platnosti revizí a sestavení plánu revizí technických zařízení
  • Zajištění veškerých revizí a kontrol - elektřiny, plynu, hromosvodu, výtahů,atd
  • Bezproblémové odstranění zjištěných závad
  • Prohlídky a čištění komínů, včetně zajišťování jejich revizí
  • Zajištění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
  • Zajištění protipožárního zabezpečení domu
  • Přehledná archivace revizních zpráv a výsledků kontrol