Přihlášení

Vedení učetnictví

Dle našeho hesla “Finanční prostředky vždy pod kontrolou - jasná čísla rozhodují” zpracováváme účetnictví srozumitelně. Vytvořili jsme si vlastní výstupy z účetního softwaru,aby jste dostali jasné a přehledné informace.

Zbytečně Vás nezatěžujeme administrativou a byrokracií,ale zároveň dodržujeme všechny zákony i vyhlášky. Spolupráce je velice transparentní - kdykoliv po dohodě umožňujeme provést kontrolu nebo nahlédnout do účetnictví.

 • Vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
 • Měsíční předkládání Ekonomického přehledu a Přeplatků a Nedoplatků umožňujícího sledovat výsledky hospodaření
 • Proplácení faktur a komunikace s bankou - více
 • Vedení mzdové a personální agendy - více
 • Evidence a návrh řešení dlužníků klienta - více
 • Správa úvěrového účtu, včetně komunikace s bankou a zajištění ratingu
 • Zpracování roční účetní závěrky včetně všech zákonem stanovených výkazů
 • Vypracování zprávy o hospodaření (výdaje a příjmy, fond oprav, zůstatek na účtech apod.)
 • Návrh výše záloh na služby pro následující období - více
 • Zveřejnění účetní závěrky uložením do sbírky listin obchodního rejstříku
 • Zpracování daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek

 

V rámci služeb vedení účetnictví zajišťujeme:

 • Poradenství v oblasti účetnictví pro společenství vlastníků jednotek
 • Zastupování klientů v případě provádění kontrol finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou a komunikace s úřady
 • Příprava podkladů pro získání úvěrů nebo dotačních titulů
 • Zajištění daňových přiznání
 • Rekonstrukce účetnictví a zpětné zpracování
 • Revize a kontrola účetnictví (v případě převzetí správy zdarma)

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ nabízíme také samostatně

Výhodou této varianty je, že od začátku spolupráce s námi má klient zázemí profesionálního správce nemovitostí s komplexní podporou a možností řešit všechny potřebné služby.

Navíc může kdykoli jednoduše přejít na Ekonomickou, Vzdálenou nebo Komplexní správu nemovitosti za velice výhodných podmínek.