Přihlášení

Roční vyúčtování služeb

Jedná se o vyhodnocení hospodaření domu i jednotlivých vlastníků kdy skutečné náklady na služby jsou zúčtovány s uhrazenými zálohami na služby.

Roční vyúčtování služeb provádíme na speciálním softwaru v souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami a dalšími právními normami pro všechny naše klienty, kterým zajišťujeme správu nemovitostí. Nabízíme ho, ale také samostatně dle dohody dalším zájemcům.

 • zpracování pravidel pro stanovení záloh a rozúčtování služeb
 • evidence nákladů na služby v průběhu vyúčtovacího období
 • zpracování předpisů plateb a evidence dalších údajů (počet osob v bytě,atd ) a jejich případná úprava dle dohody s klientem
 • provedení vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky
 • v případě změny nájemníka/vlastníka rozdělení vyúčtování na období
 • do vyúčtování je možno zahrnout i jiné pohledávky
 • provedení vyúčtování fondu oprav na jednotlivé vlastníky
 • distribuce ročního vyúčtování v termínu dle zákona
 • řešení případných reklamací
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • návrh na úpravu záloh pro další rok