Zde bychom vám rádi sdělovali vše zajímavé, co se v oboru správy nemovitostí nebo naší firmě děje.  

Nejnovější článek

Topná sezóna je už v plném proudu a my se podíváme na to, jak je to s…
21.12. 2021

Revize spalinových cest bytového domu

Topná sezóna je už v plném proudu a my se podíváme na to, jak je to s revizemi a kontrolami komínů (spalinových cest) v bytovém domě.  Podmínky najdete ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi...

16.11. 2021

Jak na dlužníky v SVJ

Zjistili jste, že někdo v SVJ nezaplatil? Nevíte, jak postupovat nebo co dělat dál? Jako řádný hospodář  zodpovídá za hlídání a vymáhání dluhů statutární orgán SVJ, tedy předseda SVJ nebo výbor SVJ. Mějte...

18.10. 2021

Člen výboru SVJ jako řádný hospodář

Věděli jste, že člen výboru nebo předseda SVJ musí vykonávat svojí funkci s péčí řádného hospodáře? Co z toho plyne a jsou s tím spojena nějaká rizika? Řádný hospodář Dle § 159 zákona č....

20.9. 2021

Revize plynových zařízení v bytovém domě

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) zodpovídá za provedení povinných revizí a kontrol v domě.  V případě SVJ zodpovídá za splnění této povinnosti statutární orgán SVJ (výbor nebo předseda). Revizi nebo kontrole  podléhá např. elektroinstalace...

17.8. 2021

Také máte zmatek v orgánech SVJ? Předseda, výbor, shromáždění a co dál?

Možná taky trochu tápete v tom, jaké orgány vlastně společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) má, které jsou povinné a které ne, co dělá předseda, co je shromáždění, jak SVJ vlastně rozhoduje?...

16.7. 2021 (Aktualizováno: 21.7. 2021)

Fond oprav aneb příspěvek na správu domu a pozemku

Všichni běžně používáme pojem „fond oprav“  a máme určitou představu, co to asi znamená. Ale víte, v jakém zákoně jej najdete? A na co se používá? Jak se počítá?  Fond oprav Fond oprav...

15.6. 2021 (Aktualizováno: 21.7. 2021)

Jak nahlásit změny správcovské firmě

Jste majitelem bytu a potřebujete změnit zálohy na služby? Nebo se v bytě změnil počet osob? Koupili jste byt a nevíte, co budete potřebovat pro přepis bytu? Poradíme Vám, jak v těchto případech postupovat. Jsme...

6.5. 2021 (Aktualizováno: 21.7. 2021)

Roční vyúčtování služeb a vysvětlivky k jednotlivým položkám

Vlastníci jednotek každý rok očekávají, jak jim vyjde vyúčtování služeb. Zajímá je, zda  a jak vysoké budou mít přeplatky nebo nedoplatky. Samotný formulář se zdá pro mnohé vlastníky nesrozumitelný a v jednotlivých...

5.5. 2021 (Aktualizováno: 7.5. 2021)

Nahlížení do dokumentů SVJ

Jako člen výboru se v praxi můžete setkat s požadavky vlastníků do nahlížení nebo pořízení kopií různých dokumentů SVJ. Co může vlastník jednotky požadovat a co už je nad rámec povinností výboru? Zákonná úprava...

1.4. 2021 (Aktualizováno: 7.6. 2024)

Roční vyúčtování služeb v domě za rok 2023

Jste členem výboru nebo předsedou SVJ a právě jste od své správcovské firmy obdrželi vyúčtování služeb pro vlastníky jednotek? Nevíte, jaké jsou lhůty pro reklamaci nebo výplatu přeplatků? Tyto a podobné informace...