Jsme přesvědčeni, že nabídka kompletních služeb je správnou cestou. 

NABÍZENÉ SLUŽBY

které jsou základem pro fungující dům

Vedení účetnictví

Díky vlastním formulářům - přehledně a kvalitně zpracované

Roční vyúčtování služeb

Včasné a přehledné vyúčtování na jednotlivé uživatele

Mzdová agenda

Poradenství, optimalizace smluv a komunikace s úřady

Podpora výborů

Členům výborů se snažíme jejich práci usnadnit co nejvíce

Opravy a údržba

Rychlé a kvalitní řešení díky prověřeným dodavatelům

Revize a kontroly

Hlídáme dodržování všech platných zákonů a vyhlášek

Předpis služeb

Přehledně a srozumitelně zpracované výpočtové listy

Organizace schůzí

Zajistíme kompletní organizaci i administrativu schůzí

Zápis změn do rejstříku

Aktualizujeme údaje, včetně zajištění všech nutných dokumentů

Vyúčtování TUV a ÚT

Na speciálním softwaru spolehlivě rozpočítáme spotřebu

Odečty měřidel

Odečty všech měřidel spotřeby vody a tepla v bytech od A do Z 

Profesionální předseda SVJ

V případě zájmu přebereme zodpovědnost za chod domu