Ceník správy nemovitostí 

Zajímavé ceny za kvalitní služby

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY SLUŽEB

užijte si různé kombinace našich služeb

Ekonomická správa
od 120 Kč
včetně DPH za měsíc/byt
Finanční prostředky vždy pod kontrolou, jasná čísla rozhodují
Vzdálená správa
od 125 Kč
včetně DPH za měsíc/byt
Stále oblíbenější řešení spolupráce pro klienty z celé ČR
Komplexní správa
od 147 Kč
včetně DPH za měsíc/byt
Veškerý servis spojený s provozem a údržbou nemovitostí.
Když píšeme cenu "od" tak to v našem případě znamená, že za tyto ceny s námi spolupracuje většina klientů = 89%

Cena za celou nemovitost se stanovuje smluvně minimálně však 2.100,- Kč, včetně DPH za nemovitost / měsíc.

Profesionální předseda 

Přebereme zodpovědnost za výkon funkce předsedy ve Vašem SVJ

od 1.900,- Kč, včetně DPH za SVJ/měsíc

Zajistíme kompletní služby při pronájmech Vašich bytů za Vás.

od 710,- Kč, včetně DPH za byt/měsíc

Vedení účetnictví

Zpracujeme srozumitelně podvojné účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
od 95,- Kč, včetně DPH za byt/měsíc

RESTART program

Pomůžeme nastavit chod SVJ, aby fungovalo bez problémů.

od 4.970,- Kč, včetně DPH za SVJ

Převod bytů do osobního vlastnictví - vznik SVJ

Kompletní servis při převodu domu v podílovém spoluvlastnictví na SVJ podle NOZ. Obstaráme veškeré potřebné dokumenty i související služby, včetně založení SVJ

Kompletní cena
od 2 970 Kč
za byt. včetně DPH