Časté dotazy

Podobné otázky nám kladlo již mnoho lidí před Vámi. 

Pokud máte dotazy ohledně správy nemovitostí zkuste najít odpověď  ihned

Všeobecné

Jak změním předpis záloh?

Předpis záloh si změním buď osobně na Bytosu, e-mailem nebo pomocí formuláře. Do žádosti uvedu požadovanou změnu záloh nebo změnu osob. Podle výpočtového listu, který obdržím, si změním v bance trvalý příkaz. Prosíme o platbu pod správným variabilním symbolem

Potřebuji vysvětlit roční vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb Vám předá zástupce domu nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Reklamační lhůta je 30 dnů od doručení vyúčtování. Lhůta pro vypořádání přeplatků a nedoplatků je nejpozději 4 měsíce po doručení vyúčtování tj. nejpozději do 31.8. Vyúčtování služeb a otázky související s poskytováním služeb upravuje zákon č. 67/2013 Sb.

Kde platit? Nájemníci/majitelé

Majitelé bytů platí zálohy na služby a příspěvek na správu domu a pozemku na číslo účtu daného společenství pod daným variabilním symbolem. Správné číslo účtu a variabilní symbol je na výpočtovém listu. Nájemníci platí nájemné a zálohy na služby na číslo účtu majitele bytu podle nájemní smlouvy. Tyto informace my neznáme, proto se musí nájemníci vždy obrátit na majitele bytu, s kterým mají sepsanou nájemní smlouvu.

Dlužím a chci splácet, co mám dělat?

Po dohodě se zástupcem domu sepíši na Bytosu uznání dluhu a splátkový kalendář, který musím dodržovat a pravidelně splácet. Splátky musím hradit spolu s měsíčním předpisem.

Chci nahlásit opravu a kdo opravu platí?

Opravu nahlásím zástupci domu, který popř. objedná opravu na Bytosu. Opravy v bytě si hradí majitel bytu a opravy ve společných prostorách a ve stoupačkách hradí společenství, pokud ve stanovách není uvedeno jinak.

Změna nájemníka bytu

Změnu nájemníka nahlásí majitel bytu na Bytosu a domluví se na vyúčtování (zda chce rozdělit vyúčtování služeb na 2 období).

Změna majitele bytu

Změnu majitele bytu nahlásíte osobně na Bytosu nejpozději do 1 měsíce po vkladu na katastru nemovitostí. Tuto změnu jste povinni nahlásit také zástupci domu. Dále si domluvíme odečty bytových vodoměrů a měřidel tepla pro rozdělení rozúčtování služeb. Pokud není vlastnictví stále zapsáno v katastru, přineste si s sebou kupní smlouvu.

Za jak dlouho musím nahlásit spolubydlící osobu?

Spolubydlící osobu jste povinni nahlásit nejpozději do 1 měsíce zástupci domu nebo Bytosu (osobně, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře). Vlastník jednotky je povinen nahlásit osoby rozhodné pro rozúčtování služeb, pokud osoba žije v průběhu zúčtovacího období v jednotce po dobu delší než 2 měsíce, pokud Společenství nemá ve stanovách uvedeno jinak.
V případě, že jste nenašli odpověď, dejte nám prosím vědět, co jste hledali. Odpovíme Vám a dotaz zde můžeme zobrazit.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.