Přihlášení

Odečty měřidel

Nabízíme činnosti související s měřením a regulací tepla i vody. Od osazení regulačními armaturami a měřidly tepla i vody, po zpracování podkladů k rozúčtování energií a vlastní rozúčtování.

  • vyhotovení harmonogramu a dokumentů k odečtům
  • zajištění distribuce oznámení o termínech odečtů
  • zajištění odečtů energií a médií v bytových a nebytových jednotkách
  • kontrola funkčnosti vodoměru a neporušenosti plomb
  • porovnání výrobních čísel měřičů s výrobními čísly zapsanými v odečtových formulářích.
  • autorizace správnosti odečtených údajů uživatelem bytu
  • zajištění montáže, výměn a servisu poměrových měřidel
  • nabídka mimořádných a kontrolních odečtů dle dohody s klientem

 

Po skončení ročního zúčtovacího období zajistíme rozúčtování nákladů až na jednotlivé uživatele (včetně vyúčtování všech záloh na služby) dle platné legislativy s využitím speciálního software více ...