Jak nahlásit změny správcovské firmě

15.6. 2021 (Aktualizováno: 21.7. 2021)BYTOS.CZ Louny1529x

Jste majitelem bytu a potřebujete změnit zálohy na služby? Nebo se v bytě změnil počet osob? Koupili jste byt a nevíte, co budete potřebovat pro přepis bytu?

Poradíme Vám, jak v těchto případech postupovat. Jsme správcovská firma a následující článek vychází z našich zkušeností, ale postup bude obdobný i u jiných firem. 

1. Změna záloh

Měli jste ve vyúčtování služeb vysoký přeplatek? Nebo nedoplatek? Nebo si potřebujete zvýšit nebo snížit zálohy z jiného důvodu?  

 • kdy je potřeba řešit:  změna počtu osob v bytě, roční vyúčtování služeb nebo když to prostě potřebujete 🙂
 • co nahlásit : jakou zálohu (na vodu, ohřev TUV,  teplo, apod.) a v jaké výši si ji přejete změnit . Pokud nemáte představu, můžeme Vám změnu záloh navrhnout sami podle obvyklé praxe. 
 • jak řešit: osobně nebo e-mailem, který jste uvedli v souhlasu se zpracováním údajů – viz bod 3.

Po provedení změn Vám vyhotovíme nový výpočtový list, kde  najdete částku, variabilní symbol a číslo účtu domu, na které je třeba zasílat měsíční platby a datum, od kdy je výpočtový list platný. Měsíční záloha se hradí za aktuální měsíc, tzn. za měsíc červen do 30.06.

Výpočtový list

2. Změna počtu osob v bytě

Narodil se Vám další potomek? 🙂 Nebo se konečně odstěhovala tchýně? 🙂 Změnu počtu osob nám nahlaste a my podle toho upravíme výši záloh na výpočtovém listu. 

 • kdy je potřeba řešit:  při změně počtu osob v bytě
 • co nahlásit: kolik osob bude v bytě aktuálně bydlet a jaké zálohy si přejete upravit
 • jak řešit: osobně nebo e-mailem, který jste uvedli v souhlasu se zpracováním údajů – viz bod 3.

Miminko se také počítá jako další osoba od začátku dalšího měsíce po jeho narození.

Další postup je stejný jako u změny zálohy – viz bod 1.

3. Změna vlastníka

Koupili jste byt a stali jste se členem SVJ? Přijďte se nahlásit jako nový majitel.

 • kdy je potřeba řešit:  koupě bytu
 • co dodat: vyrozumění z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu, předávací protokol sepsaný s původním majitelem, kde jste si odsouhlasili stavy energií (tepla, studené a teplé vody), pokud nejsou dálkově odečitatelné. Po předchozí domluvě můžeme provést odečty měřidel i my. Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • co nahlásit: počet osob, který bude v bytě bydlet
 • jak řešit: osobně 

Souhlas se zpracováním údajů je důležitý i z hlediska další komunikace. Případné další změny a požadavky budete moci řešit e-mailem, který v souhlasu uvedete.

V souhlasu také uvádíte číslo účtu, kam Vám zašleme případný přeplatek z vyúčtování služeb. Přesto, že účet známe z měsíční příchozích plateb, nemůžeme jej bez souhlasu použít k vyplacení přeplatku.

4. Změna nájemce

Vlastníte byt a pronajímáte ho? Vyměnil se Vám nájemce? I tuto změnu nám nahlaste. 

 • kdy je potřeba řešit:  změna nájemce v bytě
 • co dodat:  pokud si přejete rozdělit období (viz níže), dodejte předavací protokol se stavy energií, pokud nejsou dálkově odečitatelné. Po předchozí domluvě můžeme provést odečty měřidel i my.
 • co nahlásit: zda si přejete rozdělit období. Rozdělené období znamená, že za každé období budete mít samostatné vyúčtování služeb. Budete tak mít přehled o tom, jakou spotřebu měl konkrétní nájemník.  Ale pokud toto nevyžadujete, tak rozdělovat období nemusíte. Dále nahlaste počet osob v bytě a změnu záloh.
 • jak řešit: osobně nebo e-mailem, který jste uvedli v souhlasu se  zpracováním údajů – viz bod 3.

Změnu musí vždy provádět vlastník bytu, nikoli nájemce. Pokud se vlastník bytu nemůže dostavit, může se nechat zastoupit na základě ověřené plné moci. 

Na závěr ještě připomínáme, že všechny výše uvedené změny je zapotřebí nahlásit statutárnímu orgánu (výboru SVJ nebo předsedovi), více k oznamovacím povinnostem vlastníka jednotky najdete v našem příspěvku.

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.