Vyúčtování služeb v domě za rok 2021

1.4. 2021 (Aktualizováno: 1.9. 2022)BYTOS.CZ Louny5981x

Jste členem výboru nebo předsedou SVJ a právě jste od své správcovské firmy obdrželi vyúčtování služeb pro vlastníky jednotek? Nevíte, jaké jsou lhůty pro reklamaci nebo výplatu přeplatků? Tyto a podobné informace se dozvíte v našem článku.

Předání vyúčtování

Vyúčtování služeb za předchozí rok se musí zpracovat a předat konečným spotřebitelům do 30.4. roku následujícího (dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty). V době nouzového stavu a mimořádných opatření může být tato lhůta prodloužena, jako tomu bylo například na jaře roku 2020, kdy se lhůta prodloužila do 31.08.2020 (dle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie ….). V roce 2021 takové opatření zatím přijato nebylo, aktuálně platí standardní termín 30.4.

Vyúčtování můžete předat vlastníkům osobně, do poštovní schránky, poštou, do internetového portálu nebo e-mailem, pokud tyto možnosti stanovy připouští.

Pokud je vyúčtování služeb předáno konečným spotřebitelům až po zákonné lhůtě (tj. po 30.4.), může být výboru nebo předsedovi SVJ udělena pokuta a to až do výše 50,- Kč za každý den prodlení, popř. se výše pokuty odvíjí od stanov, pokud ji obsahují (dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty).

V praxi se někdy setkáváme s tím, že výbor plánuje předat vyúčtování na nejbližší schůzi, např. v květnu. Takový postup není v souladu se zákonnou úpravou, vyúčtování by mělo být vždy předáno do 30.4.

Finanční vyrovnání

Standardní lhůta pro finanční vyrovnání přeplatků, ale i nedoplatků je 4 měsíce od doručení vyúčtování. Pokud jste předali vyúčtování například v nejzazším termínu 30.4., musíte přeplatky uhradit do 30.8. Podobně i vlastníci musí uhradit nedoplatky do 4 měsíců do doručení vyúčtování.

Přeplatky se zasílají na účet, který je zpravidla uveden přímo na vyúčtování a který má vlastník zkontrolovat a popř. nahlásit, pokud došlo ke změně účtu.

Reklamace a námitky

Důležitý je den, kdy je vyúčtování doručeno. Od tohoto data začíná běžet reklamační lhůta, která je 30 dní od data doručení. Během této lhůty může vlastník jednotky uplatnit námitky vůči vyúčtování. Zároveň se během této lhůty nevyplácí přeplatky, protože pokud by někdo uplatnil námitku, která by byla shledána jako oprávněná, muselo by se přepočítat vyúčtování i ostatním vlastníkům. Pak by tedy byly přeplatky jiné.

K výplatě přeplatků během reklamační lhůty lze přistoupit pouze tehdy, pokud máte od všech vlastníků podepsaný souhlas s vyúčtováním + vzdání se reklamace.

 

Pokud vlastník reklamuje vyúčtování, je dobré si uvědomit, že některé domy mají externího rozúčtovatele tepla a teplé vody (př. Techem, Ista). V takovém případě se reklamace tepla musí uplatnit u něj. Většinou to lze poznat tak, že se k vyúčtování dává příloha na vyúčtování tepla, která je přímo pod hlavičkou daného dodavatele. Pokud pro zpracování rozúčtování tepla a teplé vody využíváte naší firmu vše řešíte s námi což je jeden z důvodů proč tuto službu využívá čím dál více klientů. V případě zájmu se nám ozvěte.

Pokud jste naším klientem a potřebujete vysvětlit něco k vyúčtování, kontaktujte nás na info@bytos.cz, popř. můžete dorazit k nám a nahlédnout do zpracovaných podkladů Vašeho domu. 

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.