Revize spalinových cest bytového domu

21.12. 2021BYTOS.CZ Louny2661x

Topná sezóna je už v plném proudu a my se podíváme na to, jak je to s revizemi a kontrolami komínů (spalinových cest) v bytovém domě.  Podmínky najdete ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest (dále jen vyhláška) 

Rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinových cest

Vyhláška odlišuje revize a kontroly spalinových cest. Vyhláška (§ 3) vyjmenovává případy, kdy se jedná o revizi spalinových cest:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Pokud nastane některá z výše uvedených situací, je zapotřebí provést revizi spalinových cest. V ostatních případech se provádí kontrola a čištění komínů.

Kontrola a čištění spalinových cest

Při kontrole spalinových cest se posuzuje (viz § 2 vyhlášky):

 • zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá požadavkům, podle kterých byla navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání
 • zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší
 • zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím otvorům
 • atd.

Lhůty kontrol a čištění se odvíjí od výkonu připojeného spotřebiče, druhu paliva (pevné / kapalné / plynné) a zda se připojený spotřebič používá celoročně nebo sezónně. Přehled lhůt je uveden v následující tabulce, která tvoří přílohu č. 2 k vyhlášce.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Některé vysvětlivky k tabulce (viz příloha č. 2 vyhlášky)

 • sezónní provoz = provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
 • u jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 • spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná se čistí a kontroluje nejméně 1x za dva roky
 • další vysvětlivky najdete ve výše uvedené příloze

Na závěr ještě dodáváme, že stejné povinnosti platí i pro rodinné domy. 

Víte, že kromě spalinových cest si musíte hlídat i revize plynových zařízení? Pro více info mkrněte na další příspěvek.

 

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.