Jak si poradit se změnou výboru na justici?

15.2. 2021 (Aktualizováno: 21.7. 2021)BYTOS.CZ Louny16509x

Převolili jste na schůzi SVJ nové členy výboru? Nevíte, jak postupovat ohledně veřejného rejstříku? Pak se seznamte s následujícím článkem, který Vám problematiku přiblíží. 

Veřejný rejstřík a SVJ

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je právnickou osobou a proto se na něj vztahuje povinnost být zapsaná ve veřejném rejstříku. V tomto rejstříku najdete aktuální i předešlé členy výboru, stanovy a účetní závěrky za jednotlivé roky.

Byli-li zvoleni noví členové výboru nebo předseda SVJ, je zapotřebí tuto změnu „nahlásit“ soudu a rejstřík aktualizovat.  Tato povinnost se vztahuje i na případ, kdy jsou do funkce člena výboru nebo předsedy obsazeny stejné osoby jako v předchozím funkčním období.

Pokud tedy proběhlo shromáždění SVJ (jak svolat a zorganizovat shromáždění se dozvíte zde), na kterém byli zvoleni noví členové SVJ, můžete začít ze změnou ve veřejném rejstříku. Změna zapsaných údajů (tedy i změna zapsaných členů) se provádí pomocí tzv. inteligentního formuláře, který je dostupný na stránkách justice.  V článku najdete návod, jak tento formuláře vyplnit. 

Jak zadat nové členy výboru SVJ 

Po zadání potřebných údajů se dostanete k formuláři, kde pokračujete předmětnou částí.  V sekci statutární orgán nejprve vymažte původní členy výboru, vyplňte datum ukončení jejich členství a funkce. Bývá to datum shromáždění, na kterém došlo k převolení výboru nebo datum uplynutí funkčního období.

Po té přidejte nové členy výboru přes „přidat fyzickou osobu“ , „přidat právnickou osobu“, pokud máte ve výboru např. správcovskou firmu. Zde vyplníte osobní údaje členů, vč. rodného čísla, data, místa a okresu narození.

Po zadání osobních údajů uveďte datum uvedení do funkce a datum vzniku členství, která se obvykle opět shodují s datumem schůze shromáždění, na které došlo ke zvolení nových členů.  Nyní můžete předmětnou část uložit.

Jaké dokumenty přiložit

Přejděte k závěrečné části, kde se zaměřte na sekci „tento návrh podává za navrhovatele„. Zpravidla se jedná o předsedu nebo jiné člena výboru SVJ, kterého jste zadali už v předmětné části. Toho můžete využít a zvolit ze seznamu „vybrat osobu ze subjektu“. Nehal-li se navrhovatel zastoupit na základě plné moci, vyberte „tento návrh podává zástupce navrhovatele“. 

přílohy k návrhu

V závěrečné části nezapomeňte v sekci „přílohy“ uvést seznam přiložených dokumentů. K samotnému návrhu na změnu zapsaných údajů musíte přiložit zápis ze schůze shromáždění, zápis ze schůze výboru, prezenční listinu, popisový vzor a čestné prohlášení každého člena. 

Uložení návrhu

Po uložení závěrečné části zvolte „generovat podání“ a vyberte způsob odeslání formuláře. Po již můžete ukončit práci s Inteligentním formulářem. Poznamenejte si návratový kód, přes který se můžete do formuláře vrátit a znovu jej upravit. 

návrh na změnu zapsaných údajů

Budete-li posílat návrh poštou, nezapomeňte jej opatřit úředně ověřeným podpisem a kolkem v hodnotě 2000,- Kč.

 

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.