Nejste opakovaně schopni se usnášet na shromáždění SVJ?

23.10. 2020 (Aktualizováno: 22.7. 2021)BYTOS.CZ1776x

Stalo se Vám, že jste svolali schůzi shromáždění a pro nízkou účast jste nebyli schopni přijmout žádné rozhodnutí? Stává se Vám to opakovaně? Zajímá Vás, jak můžete tuto situaci řešit?

Východiskem pro Vás může být svolání tzv. shromáždění SVJ mimo zasedání nebo-li  per rollam.

Svolání shromáždění SVJ per rollam

Podmínkou pro organizování shromáždění per rollam je, že se shromáždění SVJ nejdříve svolalo řádným způsobem, ale pro nízkou účast bylo neusnášeníshopné.  Po tomto neúspěšném pokusu můžete přejít ke svolání shromáždění per rollam.

Shromáždění svolává statutární orgán (předseda SVJ nebo výbor), který předkládá v písemné formě návrh na hlasování téma, o kterém má být hlasováno.  Návrh doručí všem vlastníkům. 

Hlasování při per rollam

Návrh by měl obsahovat:

  • lhůtu, do které je nutné se vyjádřit (pokud ji stanovy neuvádí, tak je 15 dní)
  • podklady potřebné pro posouzení dané problematiky, popř. informaci, kde je možné se s nimi seznámit

Vlastník jednotky na návrhu vyznačí, zda s ním souhlasí, nesouhlasí nebo se hlasování zdržel. Návrh opatří vlastnoručním podpisem s uvedením datumu. Pokud však vyjádření dorazí po lhůtě, nepřihlíží se k němu.

Podobně jako při klasickém shromáždění platí, že manžele mající jednotku ve společném jmění manželů nebo osoby, kteří vlastní jednu jednotku společně, se musí nechat zastoupit (např. jedním z manželů nebo spoluvlastníků). V tom případě se dokládá i plná moc a hlasuje pouze ten, kdo je k tomu zmocněn. 

program Per rollam

Přijetí rozhodnutí při hlasování per rollam

K přijetí rozhodnutí stačí, když s návrhem souhlasí většina všech vlastníků, pokud stanovy nevyžadují vyšší většinu. Výsledek hlasování musí statutární orgán bezodkladně nebo dle lhůty ve stanovách (máte-li v nich upravené hlasování per rollam) sdělit písemně všem vlastníkům 

V případě, že se chystáte svolat shromáždění SVJ standardním způsobem, tj. za osobní účasti vlastníků, koukněte na postup, jak ji zorganizovat.

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.