Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

25.5. 2020 (Aktualizováno: 7.5. 2021)Klára Zuzčaková1094x

Jistě jste na začátku měsíce května zaregistrovali zprávu, že vláda dne 30. dubna schválila zrušení daně z nabytí nemovitostí s účinností od 1. ledna 2021. Daň dnes činí 4 % z celkové kupní ceny nemovitosti a od roku 2016 je placena kupujícím. Platí se ze staveb a pozemků, neplatí se z novostaveb a od daně jsou osvobozeni ti, kteří nemovitost získali v dědictví nebo darem.

Důvodem předložení návrhu zrušení daně z nabytí byla reakce na nouzový stav, který byl vyhlášen v důsledku boje s nemocí COVID-19.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti by se tak mohlo týkat těch, kteří se chystají založit SVJ, kdy je nutné nejdříve odkoupit pozemek pod domem od současného majitele.

ZPĚTNÁ ÚČINNOST

Změna by měla platit zpětně i pro ty, kteří  měli lhůtu pro podání přiznání daně do konce března 2020 a kterou ministerstvo kvůli pandemii odložilo do konce srpna letošního roku. S velkou pravděpodobností se dani vyhnou i ti, kteří koupili nemovitost (pozemek) v prosinci roku 2019. V případě, že daň již byla zaplacena, bude státem vrácena.

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ

Jedna z podmínek zrušení daně je doba, kdy vlastník musí platit daň z příjmu v případě rozhodnutí prodeje nemovitosti. Jedná se o výši 15% z rozdílu kupní a prodejní ceny nemovitosti. 

Vlastník dnes platí daň z příjmu v případě prodeje nemovitosti do pěti let od doby pořízení. Pokud se k prodeji rozhodne po uplynutí této doby, daň platit již nemusí. Vláda navrhla tuto dobu prodloužit až na 10 let.

Druhou podmínkou je zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelnou část základu daně. Odpočty si bude moci ještě uplatňovat kupující, který nabude nemovitost nejpozději do prosince 2021. Pro nemovitosti nabyté v době od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí, ale bude mu umožněno uplatnit odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

SCHVÁLENÍ PARLAMENTEM

Aby zákon ovšem začal platit, musí ho schválit Parlament. Tento návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 13. května a může tak být Parlamentem projednán. Projednávání zrušení daně bude poslanci probíhat na přelomu května a června 2020.

Vzhledem k tomu, že zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by mělo být schvalováno mimo režim legislativní nouze, ačkoliv bylo navrženo v rámci koronavirových opatření, je těžké proto odhadnout, kdy a jestli vůbec, bude zrušení daně schváleno.

AKTUALIZACE ČLÁNKU

Od schválení zrušení daně z nabytí nemovitosti vládou uběhly téměř dva měsíce. Situaci kolem této novely zákona sledujeme a o novinkách informujeme na našich sociálních sítích.

 

Aktualizace 25.6. 2020

K dnešnímu dni, tj. 25.6. 2020, je stanovisko ohledně této změny následující: na konci května prošel Sněmovnou v prvním čtení návrh MF na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. V polovině června tato novela zákona prošla Sněmovnou i ve druhém čtení a tudíž zrušení daně z nabytí nemovitosti míří ke schválení a to se zpětnou účinností jak bylo napsáno výše. Společně s touto změnou zákona by zároveň měly vstoupit v platnost podmínky, které byly navrhnuty jako součást této novely. Týkají se prodloužení časového testu z 5 na 10 let a dále uplatňování odpočtů úroků.

Aktualizace 8.7. 2020

Další aktualizace ohledně zrušení daně z nabytí nemovitosti byla zveřejněna 8.7. 2020. Návrh na zrušení daně prošel Sněmovnou i ve 3. čtení a nyní míří do Senátu. Odpočty úroků z nových úvěrů na bydlení byly oproti vládní předloze ponechány a to i po roce 2021.

Časový test pro příjmy z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení se upravuje z 5 na 10 let, kdy toto prodloužení nabude účinnosti po 1. lednu 2021. Časový test 2 let u vlastního bydlení nadále zůstává. 

Zároveň zůstává možnost odpočtů  úroků, jak již bylo zmíněno výše, ale snižuje se limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč pro nové úvěry na bydlení schválené od 1. ledna 2022. Do konce roku 2021 se bude i nadále aplikovat limit 300 000 Kč včetně pozdějšího refinancování.

Aktualizace 12.8. 2020

Po měsíčním odstupu, kdy se čekalo na nějaké novinky ohledně novely zákona ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, jsme se dočkali. Senát ale vrátil návrh do Sněmovny. Pozměňovacím návrhem chce Senát opravit legislativní chyby v části předlohy, která zachovává možnost odpočtu úroků z hypotéky od základu daně. Podle předsedy senátního hospodářského výboru Vladislava Vilímce by nakonec odpočet úroky znemožnily. Sněmovna se tím pravděpodobně bude zabývat až v průběhu září.

Původně vláda chtěla, společně se zrušením daně, zrušit i možnost odpočtu úroků od základu daně u nových úvěrů na bydlení poskytnutých po 1.1. 2022. Při závěrečném schvalování ale Sněmovna přijala návrh, který odpočet zachovává. Snížila však nejvyšší možnou částku, viz. aktualizace z července.  

Aktualizace 23.09.2020 – SCHVÁLENO

Prezident návrh na zrušení zákona podepsal 18.09.2020 a tím byl celý legislativní proces zrušení daně z nabytí dokončen.

Daň z nabytí již nemusí tedy platit ti, kterým byl návrh na vklad proveden v prosinci 2019 a později

Zároveň došlo ke změně časového testu, který je důležitý pro stanovení daně z příjmu.  Z původních 5 let ze zvýšil na 10 let pro nemovité věci, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení. To znamená, že pokud prodáte byt, ve kterým jste nebydleli před uplynutím 5 let, resp. 10 let (pro nemovité věci nabyté od 1.1.2021) od jeho pořízení , musíte z rozdílu zaplatit daň z příjmu. 

Beze změny zůstává dvouletý časový test u vlastního bydlení. Pokud tedy prodáte například byt po dvou letech od jeho pořízení, daň z příjmu odvádět nemusíte. 

 

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.