Jak na dlužníky v SVJ

16.11. 2021BYTOS.CZ Louny2615x

Zjistili jste, že někdo v SVJ nezaplatil? Nevíte, jak postupovat nebo co dělat dál? Jako řádný hospodář  zodpovídá za hlídání a vymáhání dluhů statutární orgán SVJ, tedy předseda SVJ nebo výbor SVJ.

Mějte přehled o měsíčních platbách

Základem pro budoucí úspěšné vymáhání dlužníků je o něm včas vědět. Od své správcovské firmy si projděte každý měsíc přehled plateb, abyste včas zjistili nedoplatek. Správcovské firmy dnes již běžně zasílají měsíční přehledy z účetnictví emailem nebo je zveřejňují je na portálu domu či vám je předají osobně, pokud to tak preferujete. 

Co dělat, když se objeví dluh

V případě, že dlužníka zjistíte, můžete se s ním zkusit neformálně domluvit. Záleží na vašich zkušenostech a na tom, o jakého dlužníka se jedná. Pokud usoudíte, že by to bylo neúspěšné a nechcete ztrácet čas, přistupte rovnou k zaslání upomínky (výzvy k úhradě).

A ještě jedna důležitá informace. Od této chvíle si již hlídejte, zda dlužník není v insolvenčním nebo exekučním řízení. Pokud byste se včas nepřihlásili, neměli byste nárok jako věřitel něco získat. Insolvenční rejstřík je veřejně dostupný a stačí zadat jméno, příjmení a datum narození hledané osoby. Exekuční řízení si můžete po vyhledání stavby a zadání kontrolního kódu  ověřit  v části „omezení vlastnického práva“ na katastru nemovitostí.        

Pro hlídání insolvencí a exekucí můžete využít specializované softwary, které ohlídají automaticky vše potřebné za Vás. Výhodou je, pokud Vám hlídá tyto rejstříky přímo správcovská firma. Naším klientům nabízíme tuto možnost v rámci balíčku Premium.

Dohoda s dlužníkem

Pokud dlužník souhlasí, můžete se s ním domluvit na splátkovém kalendáři. Tedy na  plánu s rozpisem částek a jejich termínu splatnosti. Doporučujeme opět každý měsíc pečlivě hlídat a v případě prodlení přistoupit k dalšímu kroku. Splátkový kalendář po dohodě se statutárním orgánem zpravidla vystaví správcovská firma.

Předžalobní výzva

Jestliže jste  dlužníka zkontaktovali a k úhradě nedoplatku přesto nedošlo, zašlete mu tzv. předžalobní výzvu. Lze ji podat, pokud ještě neuplynula tříletá promlčecí lhůta (začíná běžet po uplynutí posledního dne splatnosti pohledávky). Musí být zaslána alespoň 7 dní před podáním žaloby.  Měla by obsahovat výši dluhu a termín, do kdy jej uhradit.  Předžalobní výzvu doporučujeme konzultovat a řešit s právním zástupcem. 

Soudní vymáhání dluhu

Nebyli-li jste úspěšní ani s předžalobní výzvou, můžete ve spolupráci s právním zástupcem, přikročit s soudnímu vymáhání. Soudu budete muset mimo jiné předložit důkazy např. předpisy záloh, vyúčtování služeb nebo souhrn obdržených plateb. Lze jej zahájit pouze před uplynutím výše uvedené tříleté promlčecí lhůty.

Pozor na zveřejnění dlužníků v domě

Někdy se setkáváme s dotazy, zda můžete dlužníka zveřejnit například na nástěnce ve vestibulu domu. Toto není možné, jednalo by se totiž o porušení zásad ochrany osobních údajů. K nástěnce mají přístup i třetí osoby odlišné od vlastníků jednotek, např. nájemníci, návštěvy nebo úklidová firma. 

To ovšem nevylučuje, abyste vlastníky seznámili s dlužníky v online portále domu, do kterého je umožněn přístup pouze vlastníkům jednotek v domě.

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.