Rekonstrukce bytu ve vztahu k SVJ

16.10. 2020 (Aktualizováno: 7.5. 2021)BYTOS.CZ Louny2142x

Zajímá Vás, jak je to s rekonstrukcemi bytů v domě? Může si vlastník libovolně byt předělat? Musí někde něco vůči SVJ oznamovat? A má SVJ nějaké možnosti, jak rekonstrukci “ohlídat”? 

rekonstrukce bytu svj

Předně musíme vycházet z práva vlastníka  svobodně provádět úpravy ve svém bytě a užívat společné části, pokud tím neztěžuje výkon práv jiného vlastníka nebo nemění či nepoškodí společné části domu (§ 1175 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen NOZ). 

rekonstrukce bytu svj

Vlastníkům bytů, kteří se rozhodli byt zrekonstruovat, můžeme pro zachování dobrých sousedských vztahů doporučit, aby prováděli zejména hlučné práce v nějakých přijatelných denních hodinách.  Dále ze zkušeností našich klientů víme, že se často zapomíná i na úklid společných částí domu, což často obtěžuje ostatní vlastníky.  

Stejný zákon ukládá vlastníku jednotky povinnost oznámit osobě odpovědné za správu domu (výboru nebo předsedovi SVJ)  zamýšlenou stavební úpravu  předem (§ 1182 odst. 1 NOZ). 

rekonstrukce bytu svj

SVJ je oprávněno zkontrolovat, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo se jimi nemění společné části. Toto ověření ze strany SVJ je podmíněno předchozí výzvou, na základě které je vlastník jednotky povinen byt zpřístupnit (§ 1182 odst. 2 NOZ) .

Pokud to tedy shrneme, vlastník jednotky může rekonstrukci bytu provádět, měl by ji však vždy předem oznámit. Pokud má SVJ podezření, že by stavební úpravou mohlo dojít ke změně nebo poškození společných částí domu (často nevhodná velikost otvoru pro přístup ke stoupací šachtě), může SVJ na základě výzvy požádat vlastníka o vstup do bytu a ten musí tomuto požadavku vyhovět.

Zaujali jsme Vás?

Sdílejte nás dalším

Zůstaňte s námi v kontaktu

Každý měsíc posíláme souhrn ve kterém Vám sdělujeme zajímavé informace ze správy nemovitostí. Věříme, že Vás zaujmeme a pokud ne, můžete se kdykoliv odhlásit.